Oplossingen

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat kunt u als organisatie alvast doen om per 25 mei 2018 klaar te zijn voor de nieuwe privacywetgeving?

De AVG zorgt onder meer voor;

• Versterking en uitbreiding van privacyrechten;
• Meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
• Stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes op te leggen.

 

Wilt u meer weten hoe wij u kunt helpen met de AVG,
stuur dan een mail naar
info@www.galileo-academy.nl

HOE MAG DE PERSOONSGEGEVENS VERSAMMELT WORDEN?

FAQ

WAAROM IS ER NIEUWE EUROPESE PRIVACYWETGEVING?

In de EU heeft nu nog elke lidstaat een eigen privacywet. Deze nationale wetten zijn wel allemaal gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. In Nederland is de nationale uitvoering van deze richtlijn de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De Europese privacyrichtlijn werd vastgesteld toen internet nog in de kinderschoenen stond. Daarom is de Europese privacywetgeving de afgelopen jaren herzien.’

 

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VERANDERINGEN VOOR ORGANISATIES?

Als de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, heeft u als organisatie meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van u als organisatie om aan te tonen dat u zich aan de wet houdt. Dit heet de verantwoordingsplicht. 

GELDT DE NIEUWE EUROPESE PRIVACYWETGEVING OOK VOOR KLEINE MKB’ERS EN ZZP’ERS?

Ja, de nieuwe Europese privacywet geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dus ook voor kleine mkb’ers en zzp’ers die gegevens verwerken. Zoals het bijhouden van afspraken van klanten, telefoonnummers van klanten of personeelsinformatie.

 

WAT MERKEN MENSEN VAN WIE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VAN DE AVG?

Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid.’

 

 

 

WAT LEVERT DE AVG MIJ ALS ORGANISATIE OP?

Als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, geldt er nog maar één privacywet in de hele Europese Unie (EU) in plaats van 28 verschillende nationale wetten. Ook is de AVG meer toegespitst op de gedigitaliseerde samenleving.

 

 

 

GELDT DE AVG OOK VOOR POLITIE EN JUSTITIE?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt niet voor politie en justitie als zij hun taken voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten en tenuitvoerlegging van straffen uitvoeren. Daarvoor geldt ‘de Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie’. Hieronder vallen ook de taken ter bescherming van de openbare veiligheid. Voor andere taken van politie en justitie is de AVG wel van toepassing. Bijvoorbeeld bij de verwerking van personeelsgegevens.